Avukat Gözde ÇELİK

Avukat Gözde ÇELİK

Uzmanlık:

Diller : Türkçe, Arapça, İngilizce, Osmanlı Türkçesi

Avukat Gözde ÇELİK, 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleki stajını İstanbul Barosu’nda tamamladı. Yaklaşık iki yıllık İstanbul Barosu tecrübesinden sonra Bursa Barosu’na naklini yaptırdı. Halihazırda Bursa Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik olarak İslam Hukuku, Türk Hukuk Tarihi alanlarında çalışmalar yaptı. Avukat Gözde ÇELİK Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir. İnegöl’deki bürosunda aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve davalar ( aile konutunun korunması, maddi- manevi tazminat, babalık davası, soybağı kurma, boşanma, mal paylaşımı, boşanma sonrası kişilik haklarının korunması, evlenmenin butlanı…), borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve davalar ( borçlar hukukna dair kurulan her türlü ilişki nedeniyle olan alacak davaları, ibra, fesih, kira sözleşmesinin feshi, kira bedelinin dava yoluyla tespiti ve artırımı, kiralanan taşınmazın tahliyesi, menfi tespit…), icra- iflas hukukundan kaynaklanan davalar ve değişik işler ( menfi tespit, istirdat davaları, ödeme takip talebi…) İş hukukundan doğan davalar ( kıdem tazminatı, ihbar tazminatı talebi, mobing uygulanması, iş verenin S.G.K primlerini ödememesi, iş kazaları…), ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve davalar ( nitelikli dolandırıcılık, S.S.Ç, kişilik haklarına tecavüz, hakaret, tehdit…), ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklar, davalar ve değişik işler ( sözleşmenin kurulması, sözleşmenin feshi, acentecilik, konkordato, iflas talebi…) konularında bireysel ve kurumsal avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.AVUKATLARIMIZ SAYFASINA GERİ DÖN